Výuka

Studenti jsou rozděleni do studijních skupin podle svých jazykových dovedností

Skupiny tvoří maximálně 15 studentů.

Studijní materiály jsou v ceně kurzu (učebnice dle jazykové úrovně).

Výuka zahrnuje celkem 100 kontaktních hodin: 20 vyučovacích dnů, 5 vyučovacích hodin denně:

  • intenzivní jazykový kurz češtiny,
  • specializované semináře,
  • kurz korektivní výslovnosti,
  • workshopy,
  • cyklus přednášek (český jazyk, reálie, literatura, historie a kultura).

(Nabídka se liší podle jazykové úrovně.)

Certifikát FF UK o absolvování LŠSS.  

Absolvování LŠSS lze chápat jako ekvivalent splnění 8 ECTS kreditů. 

Kalendář LŠSS naleznete zde.

Tabulka: výuková část

I. ZAČÁTEČNÍCI1. blok2. blok3. blokodpoledne
09:00-10:30
jazykový kurz
2 x 45 min
10:50-11:35
jazykový kurz
1 x 45 min
11:45-13:15
jazykový kurz
2 x 45 min
workshopy v angličtině
volitelné fonetické lekce
Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny nebo francouzštiny (při naplnění kapacity).
Součástí je povinný fonetický kurz:
• 2. týden dopoledne
• individuální lekce pro 1–2 studenty
• délka lekce 30 minut (uvolnění z výuky)
Sylabus: I.a, I.b, I.c, I.d
II. MÍRNĚ POKROČILÍ1. blok2. blok3. blokodpoledne
09:00-10:30
jazykový kurz
2 x 45 min
10:50-11:35
jazykový kurz
1 x 45 min
11:45-13:15
jazykový kurz
2 x 45 min
workshopy v angličtině/češtině
volitelné fonetické lekce
Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny nebo francouzštiny (při naplnění kapacity).
Sylabus: II.a, II.b, II.c
III. STĚDNĚ POKROČILÍ1. blok2. blok3. blokodpoledne
09:00-10:30
jazykový kurz
2 x 45 min
10:50-11:35
jazykový kurz
1 x 45 min
11:45-13:15
jazykový kurz
2 x 45 min
workshopy v češtině
volitelné fonetické lekce
V případě zájmu mohou studenti navštěvovat přednáškový cyklus pro pokročilé (úroveň IV). Výuka probíhá pouze v češtině.
Sylabus: III.a, III.b, III.c
IV. POKROČILÍ1. blok2. blok3. blokodpoledne
09:00-10:30
jazykový kurz
2 x 45 min
10:50-12:20
výběrový seminář
2 x 45 min
12:30-14:00
povinné přednášky (Po, St, Pá)
2 x 45 min
workshopy v češtině
volitelné fonetické lekce
Poslední dvě vyučovací jednotky (90 min.) jsou v pondělí, středu a pátek věnovány přednášce v češtině o aktuálním tématu z české jazykovědy, literární historie nebo české historie a kultury.
Sylabus: IV.a, IV.b, IV.c