Přednášky

Součástí LŠSS je přednáškový cyklus.

Nabízí různorodé spektrum témat z českého jazyka, literatury, kultury v nejširším slova smyslu.

Setkáte se s předními odborníky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky.

Přednáškový cyklus je určen pro pokročilé skupiny účastníků a tvoří povinnou součást jejich výuky, proto je veden v českém jazyce a je povinný.

Nabídka přednášek je každý rok odlišná.

Archiv přednášek Filozofické fakulty: Záznamy přednášek z cyklu Večery na FF UK

Pro zájemce o historii doporučujeme Databázi dějin všedního dne https://ddvd.kpsys.cz