Samoplátci

Pro přihlášení do programu pošlete tyto dokumenty:

 • vyplněná přihláška,
 • kopie cestovního pasu (stránka s fotografií a osobními údaji),
 • potvrzení o zaplacení nevratného registračního poplatku (3000 Kč) – více informací o platbě zde.

Dokumenty pošlete na adresu lsss.praha@ff.cuni.cz. Po odevzdání daných dokumentů obdržíte dopis o přijetí s podrobnými informacemi k aktuálnímu ročníku letní školy.

Přihlašovat se můžete nejpozději do 15. 6. 2022.

Školné musí být zaplaceno nejpozději do 30. 6. 2022.

Cena kurzu

 • 3 000 Kč nevratný registrační poplatek,
 • 20 000 Kč
  • čtyřtýdenní jazykový kurz,
  • učební materiály,  
  • doprovodný kulturní a víkendový program (vstupné i cestovné),
  • certifikát FF UK,

Ubytování a stravování:

 • 19 500 Kč

Platbu je možné uhradit v českých korunách nebo v jakékoliv měně, která v přepočtu odpovídá dané částce.