Historie

Myšlenka uspořádat pro zahraniční studenty měsíční letní kurz českého jazyka, kultury a historie se objevila už v období první republiky, uskutečněna byla po druhé světové válce díky iniciativě tehdejšího ředitele Slovanského ústavu profesora Alberta Pražáka.  

První takový kurz uspořádaný Slovanským ústavem a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v roce 1948 dostal název Letní škola slovanských studií (zkratka LŠSS) a vyučovaly se na něm kromě češtiny i jiné slovanské jazyky (například slovenština a lužická srbština). Dnes se studenti učí pouze češtinu jako cizí jazyk, historický název škole už zůstal a převzaly ho i další podobné letní školy v Československu.  Druhý ročník se konal ještě krátce po válce v roce 1949, třetí až v roce 1959 díky zájmu ze strany mezinárodních slavistů. LŠSS se pak konala nepřetržitě až do roku 2019. V roce 2020 se Letní škola slovanských studií v Praze nekonala kvůli celosvětové epidemii Covid 19. V roce 2021 se bude konat 64. ročník Letní školy slovanských studií. 

Součástí LŠSS jsou od 70. let  odborná sympozia, čeština jako cizí jazyk se v roce 1978 také osamostatnila z širšího slavistického bádání na filozofické fakultě  a vznikl samostatný Ústav bohemistických studií věnující se pouze oborového studiu češtiny jako cizího jazyka.  Na Letní škole slovanských studií vyučovalo v průběhu její historie téměř 300 pedagogů a zúčastnilo se jí více než 9 000 studentů z více než 60 zemí všech pěti kontinentů, z nichž mnozí byli nebo stále jsou respektovanými osobnostmi akademického i kulturního života ve svých zemích a významnými ambasadory české vědy a kultury ve světě. Mnoho studentů LŠSS se na školu opakovaně vrací.