Asistentský tým

V průběhu celé LŠSS jsou na všech akcích přítomni/přítomny asistenti a asistentky, kteří/které jsou vám připraveni/připraveny pomoci během komentovaných procházek a společných výletů. Asistenstká služba je také k dispozici na kolejích i na fakultě, kde vám pomůže s řešením případných problémů (kolej, lékař, policie). Součástí asistentského týmu jsou také doprovodné tlumočnice.

  • Kontakt (v úředních hodinách FF UK): +420 221 619 236
  • Úřední hodiny FF UK: místnost 304, po-pá 8:30-14:00
  • Úřední hodiny kolej Kajetánka: pokoj č. 48 (4. patro), každý den 18.30–19.30

Vedení asistentského týmu:

Ludwicki Antoni

Dobrodružství s letní školou začal jako tlumočník s důrazem na pomocnou sílu a člen organizačního týmu a vloni debutoval jako lektor. Na Filozofické fakultě učí nejen tu krásnou spisovnou češtinu, ale i běžně mluvenou, která ho fascinuje nejvíc. Častěji než v knihovně ho najdete v hospodských prostorách nebo na pražském Žižkově, kde se prý nacházejí vrata do jiné dimenze, jeho oblíbená pekárna a tržnice. Spoustu času tráví i v Riegeráčích.

Vždycky má s sebou zápisník na odposlechnutou nespisovnou slovní zásobu.


Karolína Pavlíková

Studuju Učitelství češtiny jako cizího jazyka spolu s Učitelstvím českého jazyka a literatury a vedle toho ještě samostatně Francouzskou filologii. Francouzština mi během bakaláře otevřela dveře do Ženevy a později také do Bruselu na stáž v Českém centru. Tyhle erasmovské zkušenosti pro mě byly hodně určující a jsou vlastně i trochu důvodem, proč jsem se rozhodla jednou učit češtinu jako cizí jazyk. Těším se, že na letní škole budu v neustálém kontaktu s mnoha kulturami a načerpám inspiraci do výuky.

Když zrovna nestuduju, tak ráda chodím na túry do hor doma i v zahraniční, experimentuju s vařením, čtu a hraju deskové hry a ping pong. Jsem věčný barista, a tak vím, kam v Praze zajít na nejlepší kafe.

Mluvím česky, anglicky a francouzsky, budu vám rozumět španělsky a italsky. Italsky možná i leccos odpovím. Ze zvědavosti se učím finsky, dává mi to úhel pohledu podobný tomu, jaký má mnoho nerodilých mluvčích na češtinu.


Šárka Petrovičová

Bc. Šárka Petrovičová je studentkou učitelství pro 2. a 3. stupeň na Technické univerzitě v Liberci. Věnuje se anglickému jazyku a českému jazyku a literatuře, ale nejvíc ji zajímá jazykovědná bohemistika. Baví ji zkoumat možnosti korpusu, listovat slovníky a poslouchat, jak lidé mluví. Obecně ráda poznává cizí jazyky a kultury (se slabostí pro jazyky a kultury asijské), proto se na LŠSS velmi těší. Ke spokojenosti jí stačí tři K: káva, kniha, klid. Volný čas tráví pohroužením se do dračího doupěte a karetních her. Je přátelská, pozitivní a komunikativní.


Josef Jan Škoda

Je studentem Střední umělecko-průmyslové školy v Jablonci nad Nisou. Nikdy nevychází bez skicáku, fixů a sluchátek, věnuje se výtvarnému umění, nejvíce Surrealismu. Vždy si rád dá kávu v příjemném prostředí a tvoří. S letní školou se střetl již minulý rok, tudíž již není úplným nováčkem. Přes to, že se moc neusmívá, se ho nebojte oslovit, vždy vám rád pomůže s jakýmikoliv technickými problémy.