ČJ jako cizí jazyk na FF UK

Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) můžete studovat češtinu pro cizince po celý rok, od rána do večera. Máme kurzy a programy pro začátečníky i pokročilé, prezenční i online, pro univerzitní studenty i širokou veřejnost.

Ústav bohemistických studií

  • přípravný kurz do bakalářského studia
  • bakalářské studium Bohemistika pro cizince
  • navazující magisterské studium Bohemistika pro cizince
  • kurzy pro zahraniční studenty FF UK
  • Univerzita třetího věku

Czech Online

Letní škola slovanských studií

Program Česká Studia

  • semestrální kurz
  • intenzivní kurz
  • večerní kurz
  • online kurz

Kompletní nabídku všech kurzů, které Ústav bohemistických studií, najdete přehledně v této tabulce.