Kurzy

Jazykový kurz pro úroveň A2.

Synchronní kurz denně zahrnuje

  • 60min (gramatika),
  • 60min (poslech, čtení, lexikum),
  • 60min (komunikace).

Synchronní výuka je doplněna o

  • asynchronní online úkoly,
  • synchronní i asynchronní konzultace,

fonetickou konzultaci 20 min/týden.