Lektorský tým

Výuku na LŠSS realizují členové Ústavu bohemistických studií spolu s dalšími akademickými pracovníky a doktorandy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Na výuce se dále podílí stálí spolupracovníci ÚBS FF UK, kteří vyučují v rámci kurzů Česká studia a kurzech pro zahraniční studenty FF UK.