Jak se přihlásit

Na LŠSS se mohou přihlásit stipendisté nebo samoplátci, termíny viz Harmonogram 2024.

Stipendium

Samoplátci

Úprava stipendií MŠMT 2024

Pro Letní školu slovanských studií 2022, 2023 a 2024 MŠMT neudělí stipendijní místa studentům univerzit Ruské federace. Toto opatření není namířeno proti jednotlivým studentům, jichž si hluboce vážíme a litujeme, že budou v letošním roce chybět v našem mezinárodním společenství Letní školy.  Důvodem opatření je naplňování mezinárodních sankcí proti Ruské federaci, kterými se vymezujeme proti agresi namířené nejen proti Ukrajině, ale proti demokratickým principům soužití států obecně. Podrobnosti viz web MŠMT