Jak se přihlásit

Na LŠSS se mohou přihlásit stipendisté nebo samoplátci, termíny viz Harmonogram 2022.

Stipendium

Samoplátci

Harmonogram 2022

Úprava stipendií MŠMT 2022

Pro Letní školu slovanských studií 2022 MŠMT neudělí stipendijní místa studentům univerzit Ruské federace. Toto opatření není namířeno proti jednotlivým studentům, jichž si hluboce vážíme a litujeme, že budou v letošním roce chybět v našem mezinárodním společenství Letní školy.  Důvodem opatření je naplňování mezinárodních sankcí proti Ruské federaci, kterými se vymezujeme proti agresi namířené nejen proti Ukrajině, ale proti demokratickým principům soužití států obecně. Podrobnosti viz web MŠMT