O LŠSS

Letní škola slovanských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (LŠSS FF UK) nabízí zahraničním zájemcům komplexně koncipované kurzy českého jazyka.

LŠSS je určena pro:

 • odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky,
 • postgraduální a řádné studenty těchto oborů,
 • všechny, kteří se ve svém pracovním či osobním životě střetávají s českým jazykem, literaturou, historií a kulturou v širokém slova smyslu,
 • všechny, kteří chtějí v Praze prožít měsíc intenzivních sociálních a kulturních zážitků.

Jazyková úroveň kurzů:

 • Součástí programu jsou kurzy pro jak pro úplné začátečníky bez jakékoliv znalosti češtiny (A0), až po kurzy pro pokročilé studenty (C1).

Věk účastníků:

 • Přihlášku může podat kdokoliv ve věku 18-99 let.

Kdo může podat přihlášku:

Harmonogram LŠSS 2024

LŠSS poskytuje aktuální obraz současného bohemistického a slavistického bádání, a to zejména v oblasti

 • českého jazyka,
 • českých dějin,
 • literární teorie
 • a historie.

Součástí LŠSS jsou

 • praktické jazykové kurzy,
 • výběrové semináře,
 • workshopy,
 • přednášky,
 • exkurze, 
 • komentované procházky po Praze,
 • výlety po zajímavých místech ČR.

Program LŠSS je realizován členovy učitelského sboru Univerzity Karlovy.