Sborníky LŠSS

V archivu LŠSS jsou k dispozici sborníky obsahující přednášky od 9. ročníku LŠSS (z roku 1965) do 60. ročníku LŠSS (rok 2016).

Tyto sborníky jsou digitalizovány. Z kapacitních důvodů webové stránky uveřejňujeme jen jeden starší a nejmladší sborník:

Seznam přednášek z 9. – 59. běhu Letní školy slovanských studií naleznete zde. Na vyžádání Vám můžeme Vámi vybraný sborník v elektronické podobě poslat.

Od roku 2018 jsou vybrané přednášky součástí sborníku z Mezinárodního sympozia o češtině jako cizím jazyku.