Výuka

Výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách 9:00-13:30 a tvoří ji:

 • A. praktické jazykové kurzy,
 • B. výběrové semináře,
 • C. cyklus přednášek. (Anotace jednotlivých přednášek a profily přednášejících osobností najdete v oddílu PŘEDNÁŠKY.) Nabízíme výuku rozdělenou do pěti úrovní podle znalostí a dovedností v češtině. Program zahrnuje 25 vyučovacích jednotek (po 45 minutách) jazykové výuky týdně.

Výuka v odpoledních hodinách je koncipována volnějším způsobem. Účast na této výuce si účastníci vybírají podle svých zájmů. Odpolední výuka trvá od 14:40 do 16:30 hod., a to podle zvoleného typu výuky. V rámci odpoledních kurzů nabízíme:

 • A. Individuálně vedené lekce výslovnosti,
 • B. komentované procházky,
 • C. workshopy.

Podrobné informace o kurzech z odpolední nabídky najdete v oddílu WORKSHOPY.

ROZDĚLENÍ STUDENTŮ DO KURZŮ

 • Po oficiálním zahájení studenti absolvují vstupní písemný test, který má za úkol určit úroveň znalostí z gramatiky, slovní zásoby a schopnost porozumět psanému i mluvenému textu. Jeho součástí je i krátký rozhovor s lektorem.
 • Jazyková úroveň uchazečů a jejich počet rozhodne o tom, kolik kurzů bude otevřeno, maximální počet studentů ve skupině je 15.
 • Pro začátečníky i pro mírně a středně pokročilé studenty se kurzy diferencují podle vyučovacího jazyka, kterým může být angličtina, francouzština, ruština a němčina. Pokročilí studenti mají výuku pouze v češtině, bez zprostředkujícího jazyka.
 • Po absolvování čtyřtýdenní letní školy absolvent obdrží osvědčení o účasti a vysvědčení (A, A – výborně; B, B – velmi dobře; C, C – dobře). Po úspěšném ukončení 120 hodin výuky mohou absolventi získat 8 ECST kreditů.
 • Sekretariát LŠSS umožní zájemcům samostatně pracovat v archivech a knihovnách a podle možností jim pomůže zprostředkovat konzultace s českými odborníky.
 • V rámci letní školy si mohou zájemci vyzkoušet složení certifikovanou státní jazykovou zkoušky nanečisto. Zájemcům o složení certifikované zkoušky pomůžeme s přihlášením na zkoušku.

 

NABÍZENÉ KURZY

I. ZAČÁTEČNÍCI

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Semináře jsou vedeny pomocí zprostředkovacího jazyka (angličtina, němčina, francouzština ruština). Výběrové semináře, workshopy ani přednášky předepsány nemají, avšak jsou připraveny i workshopy, kterých se mohou účastnit i úplní začátečníci. Do LŠSS si mohou podat přihlášku i úplní začátečníci.

II. MÍRNĚ POKROČILÍ

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výběrové semináře, workshopy ani přednášky předepsány nemají. Semináře jsou vedeny pomocí zprostředkovacího jazyka (angličtina, němčina, francouzština ruština). Výběrové semináře, workshopy ani přednášky předepsány nemají, avšak jsou připraveny i workshopy, kterých se mohou účastnit i mírně pokročilí účastníci. Nabídku jednotlivých workshopů a informace o jejich lektorech najdete v rubrice WORKSHOPY.

III. STŘEDNĚ POKROČILÍ

Připravené jsou následující semináře: Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu tří výukových jednotek (3x45min). Další dvě vyučovací hodiny si zvolí podle svého zájmu. Připravené jsou následující semináře:

 • 1. Konverzace a lexikální cvičení
 • 2. Písemná komunikace
 • 3. České reálie

Studenti také mohou navštěvovat v případě zájmu přednášky o české historii a kultuře, které je primárně určeny pro nejvyšší skupinu, avšak i další zájemci jsou vítáni. V odpoledních hodinách jsou pro skupinu středně pokročilých studentů připraveny další workshopy. Podrobnou nabídku jednotlivých workshopů a informace o jejich lektorech najdete rubrice WORKSHOPY.

IV. POKROČILÍ

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz v rozsahu dvou vyučovacích jednotek (2x45min). Další dvě vyučovací hodiny (2x45min) si zvolí jeden z výběrových seminářů:

 • 1. Gramaticko-lexikální cvičení
 • 2. Analýza autentických textů
 • 3. České reálie
 • 4. Česká literatura

Poslední součástí povinné výuky skupiny pokročilých studentů je přednáškový cyklus, zahrnující přednášku z různých bohemistických oblastí. Podrobné informace o přednáškách a odbornících, kteří je přednesou, najdete v oddílu PŘEDNÁŠKY. V odpoledních hodinách jsou pro skupinu pokročilých studentů připraveny další workshopy. Podrobnou nabídku jednotlivých workshopů a informace o jejich lektorech najdete v rubrice WORKSHOPY.