Výuka

KURZY

Studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně znalosti jazyka na základě vstupního testu, test se skládá z písemné části určující úroveň znalostí z gramatiky, slovní zásoby a schopnosti porozumět psanému textu. Jeho součástí je i krátký rozhovor s lektorem.

Maximální počet studentů ve skupině je 15.

Výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách 9:00-13:30 hod.

I. ZAČÁTEČNÍCI

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny (při naplnění kapacity.)

Mohou se účastnit přednášek vedených v angličtině nebo v němčině.

II. MÍRNĚ POKROČILÍ

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny (při naplnění kapacity.)

Mohou se účastnit přednášek vedených v angličtině nebo v němčině.

 

III. STŘEDNĚ POKROČILÍ

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu tří výukových jednotek (3x45min).

Pro zbývající dvě vyučovací hodiny si zvolí z nabídky výběrových seminářů, např.:

  • interpretace autentických textů (četba a konverzace),
  • konverzace pro středně pokročilé,
  • české reálie,
  • kurz psaní.

V případě zájmu mohou studenti navštěvovat přednáškový cyklus. Výuka probíhá pouze v češtině.

 

IV. POKROČILÍ

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz v rozsahu dvou vyučovacích jednotek (2x45min).

Po zbývající dvě vyučovací hodiny si zvolí jeden z výběrových seminářů, např.:

  • česká literatura,
  • konverzace pro pokročilé,
  • české reálie,
  • kurz psaní.

 

Poslední vyučovací hodina je věnována přednášce v češtině o aktuálním tématu z české jazykovědy, literární historie nebo české historie a kultury.

 

VOLITELNÝ VÝUKOVÝ PROGRAM

V odpoledních hodinách si mohou studenti LŠSS mohou volit další aktivity, které k výuce přistupují alternativním způsobem. Jsou to zvl. individuální fonetické konzultace a tematicky zaměřené workshopy:

Volitelný výukový program je připraven pro studenty všech jazykových úrovní.