Výuka

 

KURZY Studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně znalosti jazyka na základě vstupního testu, test se skládá z písemné části určující úroveň znalostí z gramatiky, slovní zásoby, schopnosti porozumět textu a krátkého písemného projevu na dané téma. Součástí testu je i krátký rozhovor s lektorem. Maximální počet studentů ve skupině je 15. Výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách 9:00-13:15 hod, pro pokročilé v pondělí, středu a pátek 9:00-14.00 hod., v úterý a ve čtvrtek 9:00-12.20 hod.

I. ZAČÁTEČNÍCI

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5 x 45 min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny (při naplnění kapacity).

II. MÍRNĚ POKROČILÍ

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5 x 45 min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny (při naplnění kapacity).    

III. STŘEDNĚ POKROČILÍ

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu tří výukových jednotek (3 x 45 min). Další dvě vyučovací hodiny jsou určeny na konverzaci. V případě zájmu mohou studenti navštěvovat přednáškový cyklus. Výuka probíhá pouze v češtině.

IV. POKROČILÍ

Kurz pro pokročilé sestává z 6 vyučovacích jednotek v pondělí, středu a pátek – 9.00-14.00. V úterý a čtvrtek ze 4 výukových jednotek – 9:00-12:20 hod. Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz v rozsahu dvou vyučovacích jednotek (2x45min). Pro zbývající dvě vyučovací hodiny si zvolí jeden z výběrových seminářů:
– česká literatura
– gramaticko-lexikální seminář
– české reálie
– ústní a písemné vyjadřování

Poslední dvě vyučovací jednotky (90 min.)  jsou v pondělí, středu a pátek věnovány přednášce v češtině o aktuálním tématu z české jazykovědy, literární historie nebo české historie a kultury.