Výuka

KURZY

Studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně znalosti jazyka na základě vstupního testu, test se skládá z písemné části určující úroveň znalostí z gramatiky, slovní zásoby, schopnosti porozumět textu a krátkého písemného projevu na dané téma. Součástí testu je i krátký rozhovor s lektorem.

Maximální počet studentů ve skupině je 15.

Výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách 9:00-13:15 hod, pro pokročilé v pondělí, středu a pátek 9:00-14.00 hod., v úterý a ve čtvrtek 9:00-12.20 hod.

I. ZAČÁTEČNÍCI

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny (při naplnění kapacity.)

 

II. MÍRNĚ POKROČILÍ

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny, francouzštiny (při naplnění kapacity.)

 

 III. STŘEDNĚ POKROČILÍ

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu tří výukových jednotek (3x45min). Další dvě vyučovací hodiny jsou určeny na konverzaci.

V případě zájmu mohou studenti navštěvovat přednáškový cyklus. Výuka probíhá pouze v češtině.

IV. POKROČILÍ

Kurz pro pokročilé sestává z 6 vyučovacích jednotek v pondělí, středu a pátek- 9.00-14.00. V úterý a čtvrtek ze 4 výukových jednotek- 9:00-12:20 hod.

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz v rozsahu dvou vyučovacích jednotek (2x45min).

Po zbývající dvě vyučovací hodiny si zvolí jeden z výběrových seminářů:

  • česká literatura,
  • gramaticko-lexikální seminář,
  • české reálie,
  • analýza autentických textů

 

Poslední dvě vyučovací jednotky (90 min.)  jsou v pondělí, středu a pátek věnovány přednášce v češtině o aktuálním tématu z české jazykovědy, literární historie nebo české historie a kultury.