Výuka

KURZY

Studenti jsou rozděleni do skupin podle úrovně znalosti jazyka na základě vstupního testu. Test se skládá z písemné části určující úroveň znalostí z gramatiky, slovní zásoby, schopnosti porozumět textu a krátkého písemného projevu na dané téma. Součástí testu je i krátký rozhovor s lektorem.

Maximální počet studentů ve skupině je 15.

Výuka probíhá od pondělí do pátku v čase 9.0013.15.

Pro pokročilé v pondělí, středu a pátek v čase 9.0014.00, v úterý a ve čtvrtek 9.0012.20.

 

I. ZAČÁTEČNÍCI

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5 x 45 min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny nebo francouzštiny (při naplnění kapacity).

Každý den 5 x 45 minut, 9.00–13.15.

Součástí je povinný fonetický kurz:

 • 2. týden dopoledne 
 • individuální lekce pro 1–2 studenty
 • délka lekce 30 minut (uvolnění z výuky)

Odpoledne mohou studenti navštěvovat:

 • workshopy v angličtině (viz část WORKSHOPY)
 • volitelné fonetické lekce

 

II. MÍRNĚ POKROČILÍ

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5 x 45 min). Výuka probíhá na základě angličtiny, němčiny nebo francouzštiny (při naplnění kapacity).

 Každý den 5 x 45 minut, 9.00–13.15.

Odpoledne mohou studenti navštěvovat:

 • workshopy v angličtině (viz část WORKSHOPY)
 • volitelné fonetické lekce

III. STŘEDNĚ POKROČILÍ

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu tří výukových jednotek (3 x 45 min). Další dvě vyučovací hodiny jsou určeny na konverzaci. V případě zájmu mohou studenti navštěvovat přednáškový cyklus pro pokročilé. Výuka probíhá pouze v češtině.

Každý den 5 x 45 minut, 9.00–13.15:

 • 9.00–11.35 jazykový kurz
 • 11.45–13.15 konverzace

Odpoledne mohou studenti navštěvovat:

 • workshopy v češtině (viz část WORKSHOPY)
 • volitelné fonetické lekce 
 • v případě zájmu přednášky v češtině určené pro úroveň IV (viz část PŘEDNÁŠKY)

IV. POKROČILÍ

Kurz pro pokročilé sestává z 6 vyučovacích jednotek v pondělí, středu a pátek: 9.00–14.00. V úterý a čtvrtek ze 4 výukových jednotek: 9.00–12.20 hod.

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz v rozsahu dvou vyučovacích jednotek (2 x 45 min). Pro zbývající dvě vyučovací hodiny si zvolí jeden z výběrových seminářů.

Poslední dvě vyučovací jednotky (90 min.)  jsou v pondělí, středu a pátek věnovány přednášce v češtině o aktuálním tématu z české jazykovědy, literární historie nebo české historie a kultury.  

Každý den 4 x 45 minut:

 • 9.00–10.30 jazykový kurz
 • 10.50–12.20 výběrový seminář (viz níže)

Pondělí, středa, pátek:

 • 12.30–14.00 povinné přednášky
 • viz PŘEDNÁŠKY

Výběrové semináře:

IV.1  Gramaticko-lexikální cvičení

IV.2  Ústní a písemné vyjadřování

IV.3  České reálie

IV.4  Česká literatura

IV.5  Formální psaní

Anotace seminářů si můžete stáhnout zde.

Odpoledne mohou studenti navštěvovat:

 • workshopy v češtině (viz část WORKSHOPY)
 • volitelné fonetické lekce