Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2014

Aktuální informace pro účastníky 58. běhu Letní školy:

Rozřazení studentů do jednotlivých kurzů.

Letní školské noviny 2013 najdete zde.

Odkaz na fotografie z Letní školy najdete na : https://filesender.cesnet.cz/?vid=37fb0727-ef7e-9e48-2ab9-00004190e086

Informace o trase do koleje Kajetánka

Ubytování v koleji Kajetánka je hotelového typu, včetně povlečení a ručníků. Můžete používat pračky a sušičky. V pokojích koleje Kajetánka je možnost připojení vašich notebooků k internetu za malý poplatek v ubytovací kanceláři. Budete potřebovat vlastní připojovací kabel (Typ kabelu : UTP cab.5E RJ 45) nebo si jej můžete zakoupit v iRoomu na koleji nebo v blízké prodejně „Mironet“.

58. běh Letní školy slovanských studií, nad nímž převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof.MUDr.Tomáš Zima,DrSc.,MBA, je určen pro odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky, pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro překladatele i pro ostatní zájemce o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. Letní škola slovanských studií (zkratka LŠSS) poskytuje obraz o současném bohemistickém a slavistickém bádání, zejména o českém jazyce, literární historii a českých dějinách. Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře a přednášky povedou členové učitelského sboru Univerzity Karlovy i pracovníci Akademie věd České republiky. O vědeckou úroveň a náplň školy pečuje ředitelství LŠSS, vedené PhDr. Jiřím Hasilem, Ph.D.

LŠSS začíná v pátek 25. července 2014. Oficiální zahájení a vstupní test se konají v sobotu 26. července. Výuka začíná v pondělí 28. července a končí ve čtvrtek 21. srpna. Slavnostní zakončení bude ve čtvrtek 21. srpna v odpoledních hodinách. Den odjezdu je pátek 22. srpna 2014.