Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2015

Aktuální informace pro účastníky 59. běhu Letní školy:

Rozřazení studentů do jednotlivých kurzů.

Letní školské noviny 2013 najdete zde.

Odkaz na fotografie z Letní školy 2014 najdete na : https://www.facebook.com/LSSSpraha

Informace o trase do koleje Kajetánka

Ubytování v koleji Kajetánka.

59. běh Letní školy slovanských studií, nad nímž převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy prof.MUDr.Tomáš Zima,DrSc.,MBA, je určen pro odborníky z oblasti slavistiky a bohemistiky, pro postgraduální a řádné studenty těchto oborů, pro překladatele i pro ostatní zájemce o český jazyk, literaturu, historii a kulturu. Letní škola slovanských studií (zkratka LŠSS) poskytuje obraz o současném bohemistickém a slavistickém bádání, zejména o českém jazyce, literární historii a českých dějinách. Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře a přednášky povedou členové učitelského sboru Univerzity Karlovy i pracovníci Akademie věd České republiky. O vědeckou úroveň a náplň školy pečuje ředitelství LŠSS, vedené PhDr. Jiřím Hasilem, Ph.D.

LŠSS začíná v pátek 24. července 2015. Oficiální zahájení a vstupní test se konají v sobotu 25. července. Výuka začíná v pondělí 27. července a končí ve čtvrtek 20. srpna. Slavnostní zakončení bude ve čtvrtek 20. srpna v odpoledních hodinách. Den odjezdu je pátek 21. srpna 2015.