Během 65. ročníku LŠSS se uskuteční mezinárodní konference Česko

Konference je věnována problematice kontrastivního studia češtiny a jiných jazyků. Otevírá prostor pro setkávání badatelů, kteří působí v různých výzkumných oblastech propojených kontrastivním pohledem na jazyk, jeho osvojování, užívání a korpusové zpracování.

Více informací

Za měsíc se na vás těšíme v Praze!

Přihlašování na LŠSS 2022

Ukrajinští studenti nominovaní na LŠSS 2022 podávají své přihlášky přes české Ministerstvo školství a kultury.

Přihlášku adresujte na magdalena.villatorosladkova@msmt.cz

Facebook a Instagram

Najdete nás na FB a IG!
Hledejte LSSSPraha.

Více informací