Certifikovaná zkouška

Certifikovaná zkouška z češtiny

V průběhu LŠSS budete mít možnost si vyzkoušet certifikovanou zkoušku z češtiny „nanečisto“. Tj. vyzkoušíte si, jestli byste složili zkoušku pro vybranou úroveň (A2, B1, B2, C1), nedostane však certifikát.

Pokud byste chtěli certifikát získat, můžete se přihlásit k oficiální zkoušce, která se v Praze uskuteční 24. 8. 2017 od 10:00 pro úrovně B1 a B2.

Na tuto zkoušku je potřeba se přihlásit do 03. 08. 2017

Cena zkoušky je  B1: 3 300 Kč; Úroveň B2: 3 500 Kč

Poplatek musíte uhradit nejpozději 7 dnů po odeslání přihlášky ke zkoušce.

Přihlašovací formulář a detailní informace o zkoušce najdete na:  http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

Úroveň C1

Certified exam in Czech

During LSSS you will have the opportunity to try an unofficial certified exam in Czech I.e. You will try to pass the exam for the selected level (A2, B1, B2, C1), but will not get a certificate.

If you would like to obtain a certificate, you can apply for an official exam, which will be held in Prague on 24 August 2017 from 10:00 for levels B1 and B2.

You need to apply for this exam before 03. 08. 2017

The cost of the test is B1: 3 300 CZK; Level B2: 3 500 CZK

You must pay the fee at least 7 days after sending the exam.

The application form and detailed exam details can be found at: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce

 

Level A2-B2