Program

Letní škola slovanských studií

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Ústav bohemistických studií

Praha 2018, 62. ročník

 

TERMÍN konání:    27. července 24. srpna 2018
Začátek: pátek 27. července 2018 příjezd účastníků, registrace, ubytování
Oficiální zahájení: sobota 28. července 2018, slavnostní zahájení, vstupní test
Začátek výuky: pondělí 30. července 2018
Konec výuky: čtvrtek 23. srpna 2018
Slavnostní zakončení: čtvrtek 23. srpna 2018 odpoledne, předání osvědčení
Odjezd účastníků: pátek 24. srpna 2018

Letní škola slovanských studií (LŠSS) poskytuje aktuální obraz současného bohemistického a slavistického bádání, a to zejména v oblasti českého jazyka, českých dějin, literární teorie a historie. Praktické jazykové kurzy, výběrové semináře, workshopy a přednášky jsou vedeny členové učitelského sboru Univerzity Karlovy a pracovníky Akademie věd České republiky.

 

 • V průběhu letošní LŠSS se uskuteční IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. V rámci sympozia mohou studenti LŠSS navštívit veškeré přednášky. Pokročilí studenti se mohou zdarma účastnit studentské sekce sympozia a přihlásit se s příspěvkem v podobě posteru. Studentská sekce je soutěžní, první cenou je stipendium v rozsahu školného na LŠSS v roce 2019.Podrobné informace a přihlášku najdete na http://symp-ubs.ff.cuni.cz/

 

 

LŠSS je určena

 • odborníkům z oblasti slavistiky a bohemistiky,
 • postgraduálním a řádným studentům těchto oborů,
 • všem, kteří se ve svém pracovním či osobním životě střetávají s českým jazykem, literaturou, historií a kulturou v širokém slova smyslu,
 • všem, kteří chtějí v Praze prožít měsíc intenzivních sociálních a kulturních zážitků.

 

PROGRAM

Program LŠSS se skládá z dopolední intenzivní výuky a odpoledních kulturních a společenských aktivit.

Program tvoří:

 • 25 vyučovacích jednotek týdně (vyučovací jednotka = 45 minut); celkem 120 vyučovacích jednotek, které zahrnují:
 •                                  – praktický jazykový kurz,
 •                                  – výběrové semináře,
 •                                  – přednášky,
 • Volitelný program v rozsahu dle vlastního zvážení studenta
 • individuální lekce výuky výslovnosti, odpolední workshopy,
 • exkurze a kulturní akce v Praze,
 • víkendové výlety po ČR.

 

Absolventi LŠSS obdrží osvědčení o účasti a vysvědčení. Po úspěšném ukončení 120 hodin výuky mohou absolventi získat 8 ECST kreditů.

Zájemcům zprostředkujeme možnost složit Certifikovanou zkoušku z českého jazyka (CCE) na úrovni B1, B2, C1. Tato zkouška není součástí programu LŠSS. V rámci LŠSS mohou zájemci zdarma absolvovat CCE na nečisto.

Zájemcům umožníme samostatně pracovat v archivech a knihovnách a pomůžeme jim zprostředkovat konzultace s českými odborníky.

V průběhu letošní LŠSS se uskuteční IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku. V rámci sympozia mohou studenti LŠSS navštívit veškeré přednášky. Pokročilí studenti se mohou zdarma účastnit studentské sekce sympozia a přihlásit se s příspěvkem v podobě posteru. Studentská sekce je soutěžní, první cenou je stipendium v rozsahu školného na LŠSS v roce 2019.Podrobné informace a přihlášku najdete na http://symp-ubs.ff.cuni.cz/

 

Rubriky

Kulturní program

Přednášky

Výuka

Workshopy

Volnočasové aktivity

Kam dále?

PROGRAM

Informace k výuce a doprovodnému kulturně společenskému programu.

ORGANIZACE A PLATBA

Ceny školného a ubytování, údaje k registraci a podrobnosti k platbě.

TERMÍNY

Důležitá data týkající se průběhu LŠSS a registrace.

PŘIHLÁŠKA

Formuláře pro přihlášení v on-line podobě nebo ke stažení.

UBYTOVÁNÍ

Podrobné informace k ubytování a stravování.

MAPA

Nejbližší okolí Filozofické fakulty a významné budovy.