Program

Program LŠSS

Záštitu nad 61. během Letní školy slovanských studií převzal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Cílem letní školy slovanských studií je poskytnout zájemcům o český jazyk a kulturu intenzivní měsíční program, během něhož mají možnost se zdokonalit v českém jazyce, studovat na jedné z nejstarších evropských univerzit a setkat se s jejími předními odborníky, zažít jedinečnou kulturní atmosféru v hlavním městě České republiky navázat přátelství s dalšími mluvčími češtiny z celého světa. LŠSS nabízí bohatě diferencovaný výukový program pod vedení zkušených lektorů z oblasti výuky jazyka, literatury i reálií. Nedílnou součástí LŠSS je i doprovodný kulturně společenský program, který je organizován v odpoledních a večerních hodinách a  o víkendech pro účastníky všech jazykových úrovní. Účast na něm je dobrovolná a účastníci si jej vybírají podle vlastního zájmu. V odpoledních hodinách pořádáme prohlídky pamětihodností Prahy a návštěvy muzeí. Ve večerních hodinách se účastníci mohou zúčastnit videoprojekcí českých filmů, besed s významnými osobnostmi, ale i společného zpívání českých písní. Každou sobotu si mohou studenti vybrat jednu ze dvou nabídek celodenních výletů a každou neděli jeden ze dvou odpoledních výletů do atraktivních míst České republiky jako jsou historická města, hrady a zámky, kláštery, lázně i přírodní zajímavosti. V případě volných míst jsou na tyto výlety vítáni i přátelé účastníků. Letní školy se účastní také čeští studenti Univerzity Karlovy, kteří tvoří dobrovolnickou složku a v odpoledních hodinách se s nimi můžete podílet na volném programu podle zálib účastníků. Můžete s nimi hrát volejbal, pétanque, jít plavat, nebo si třeba jen tak povídat o životě v České republice. Důležitou pomocí pro účastníky s nižší znalostí češtiny jsou tlumočníci, kteří pomáhají v průběhu doprovodného programu, na výletech, na kolejích atp.

 

Rubriky

Kulturní program

Přednášky

Výuka

Workshopy

Kam dále?

PROGRAM

Informace k výuce a doprovodnému kulturně společenskému programu.

ORGANIZACE A PLATBA

Ceny školného a ubytování, údaje k registraci a podrobnosti k platbě.

TERMÍNY

Důležitá data týkající se průběhu LŠSS a registrace.

PŘIHLÁŠKA

Formuláře pro přihlášení v on-line podobě nebo ke stažení.

UBYTOVÁNÍ

Podrobné informace k ubytování a stravování.

MAPA

Nejbližší okolí Filozofické fakulty a významné budovy.