Program

Program LŠSS

Záštitu nad 61. během Letní školy slovanských studií převzal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Cílem letní školy slovanských studií je poskytnout zájemcům o český jazyk a kulturu intenzivní měsíční program, během něhož mají možnost se zdokonalit v českém jazyce, studovat na jedné z nejstarších evropských univerzit a setkat se s jejími předními odborníky, zažít jedinečnou kulturní atmosféru v hlavním městě České republiky navázat přátelství s dalšími mluvčími češtiny z celého světa. LŠSS nabízí bohatě diferencovaný výukový program pod vedení zkušených lektorů z oblasti výuky jazyka, literatury i reálií. Nedílnou součástí LŠSS je i doprovodný kulturně společenský program, který je organizován v odpoledních a večerních hodinách a  o víkendech pro účastníky všech jazykových úrovní. Účast na něm je dobrovolná a účastníci si jej vybírají podle vlastního zájmu. V odpoledních hodinách pořádáme prohlídky pamětihodností Prahy a návštěvy muzeí. Ve večerních hodinách se účastníci mohou zúčastnit videoprojekcí českých filmů, besed s významnými osobnostmi, ale i společného zpívání českých písní. Každou sobotu si mohou studenti vybrat jednu ze dvou nabídek celodenních výletů a každou neděli jeden ze dvou odpoledních výletů do atraktivních míst České republiky jako jsou historická města, hrady a zámky, kláštery, lázně i přírodní zajímavosti. V případě volných míst jsou na tyto výlety vítáni i přátelé účastníků. Letní školy se účastní také čeští studenti Univerzity Karlovy, kteří tvoří dobrovolnickou složku a v odpoledních hodinách se s nimi můžete podílet na volném programu podle zálib účastníků. Můžete s nimi hrát volejbal, pétanque, jít plavat, nebo si třeba jen tak povídat o životě v České republice. Důležitou pomocí pro účastníky s nižší znalostí češtiny jsou tlumočníci, kteří pomáhají v průběhu doprovodného programu, na výletech, na kolejích atp.

VÝUKA

Výuka probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách 9:00-13:30 a tvoří ji:

 • A. praktické jazykové kurzy,
 • B. výběrové semináře,
 • C. cyklus přednášek. (Anotace jednotlivých přednášek a profily přednášejících osobností najdete v oddílu PŘEDNÁŠKY.) Nabízíme výuku rozdělenou do pěti úrovní podle znalostí a dovedností v češtině. Program zahrnuje 25 vyučovacích jednotek (po 45 minutách) jazykové výuky týdně.

Výuka v odpoledních hodinách je koncipována volnějším způsobem. Účast na této výuce si účastníci vybírají podle svých zájmů. Odpolední výuka trvá od 14:40 do 16:30 hod., a to podle zvoleného typu výuky. V rámci odpoledních kurzů nabízíme:

 • A. Individuálně vedené lekce výslovnosti,
 • B. komentované procházky,
 • C. workshopy.

Podrobné informace o kurzech z odpolední nabídky najdete v oddílu WORKSHOPY.

ROZDĚLENÍ STUDENTŮ DO KURZŮ

 • Po oficiálním zahájení studenti absolvují vstupní písemný test, který má za úkol určit úroveň znalostí z gramatiky, slovní zásoby a schopnost porozumět psanému i mluvenému textu. Jeho součástí je i krátký rozhovor s lektorem.
 • Jazyková úroveň uchazečů a jejich počet rozhodne o tom, kolik kurzů bude otevřeno, maximální počet studentů ve skupině je 15.
 • Pro začátečníky i pro mírně a středně pokročilé studenty se kurzy diferencují podle vyučovacího jazyka, kterým může být angličtina, francouzština, ruština a němčina. Pokročilí studenti mají výuku pouze v češtině, bez zprostředkujícího jazyka.
 • Po absolvování čtyřtýdenní letní školy absolvent obdrží osvědčení o účasti a vysvědčení (A, A – výborně; B, B – velmi dobře; C, C – dobře). Po úspěšném ukončení 120 hodin výuky mohou absolventi získat 8 ECST kreditů.
 • Sekretariát LŠSS umožní zájemcům samostatně pracovat v archivech a knihovnách a podle možností jim pomůže zprostředkovat konzultace s českými odborníky.
 • V rámci letní školy si mohou zájemci vyzkoušet složení certifikovanou státní jazykovou zkoušky nanečisto. Zájemcům o složení certifikované zkoušky pomůžeme s přihlášením na zkoušku.

 

NABÍZENÉ KURZY

I. ZAČÁTEČNÍCI

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Semináře jsou vedeny pomocí zprostředkovacího jazyka (angličtina, němčina, francouzština ruština). Výběrové semináře, workshopy ani přednášky předepsány nemají, avšak jsou připraveny i workshopy, kterých se mohou účastnit i úplní začátečníci. Do LŠSS si mohou podat přihlášku i úplní začátečníci.

II. MÍRNĚ POKROČILÍ

Studenti denně navštěvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu pět výukových jednotek (5x45min). Výběrové semináře, workshopy ani přednášky předepsány nemají. Semináře jsou vedeny pomocí zprostředkovacího jazyka (angličtina, němčina, francouzština ruština). Výběrové semináře, workshopy ani přednášky předepsány nemají, avšak jsou připraveny i workshopy, kterých se mohou účastnit i mírně pokročilí účastníci. Nabídku jednotlivých workshopů a informace o jejich lektorech najdete v oddílu WORKSHOPY.

III. STŘEDNĚ POKROČILÍ

Připravené jsou následující semináře: Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz češtiny v rozsahu tří výukových jednotek (3x45min). Další dvě vyučovací hodiny si zvolí podle svého zájmu. Připravené jsou následující semináře:

 • 1. Konverzace a lexikální cvičení
 • 2. Písemná komunikace
 • 3. České reálie

Studenti také mohou navštěvovat v případě zájmu přednášky o české historii a kultuře, které je primárně určeny pro nejvyšší skupinu, avšak i další zájemci jsou vítáni. V odpoledních hodinách jsou pro skupinu středně pokročilých studentů připraveny další workshopy. Podrobnou nabídku jednotlivých workshopů a informace o jejich lektorech najdete oddílu WORKSHOPY.

IV. POKROČILÍ

Studenti denně absolvují praktický jazykový kurz v rozsahu dvou vyučovacích jednotek (2x45min). Další dvě vyučovací hodiny (2x45min) si zvolí jeden z výběrových seminářů:

 • 1. Gramaticko-lexikální cvičení
 • 2. Analýza autentických textů
 • 3. České reálie
 • 4. Česká literatura

Poslední součástí povinné výuky skupiny pokročilých studentů je přednáškový cyklus, zahrnující přednášku z různých bohemistických oblastí. Podrobné informace o přednáškách a odbornících, kteří je přednesou, najdete v oddílu PŘEDNÁŠKY. V odpoledních hodinách jsou pro skupinu pokročilých studentů připraveny další workshopy. Podrobnou nabídku jednotlivých workshopů a informace o jejich lektorech najdete v oddílu WORKSHOPY.

Workshopy

Pro 61. běh letní školy jsme zařadili nabídku odpoledních workshopů, které si účastníci mohou volit dobrovolně podle svých zájmů. Workshopy se uskuteční v úterý a ve čtvrtek odpoledne. V průběhu LŠSS můžete vystřídat více workshopů, protože jejich délka se různí podle náplně jednotlivých workshopů. Přihlašování na workshopy se uskuteční pomocí programu doodle.

Na www LŠSS v sekci STUDENTI bude vytvořena stránka s přehledem všech workshopů a odkazů s přihlašovacími údaji. Informace o přihlašování dostanete také od svých vyučujících v pondělí 31. 7. odpoledne.

Tajemník pro workshopy je Tomáš Vučka, na kterého se můžete obracet s případnými dotazy.

Souhrnná nabídka workshopů

I. a II. skupina
III. a IV. skupina
Individuální fonetické konzultace
Individuální fonetické konzultace
Divadelní workshop
Hudební workshop
Korpusový workshop
Divadelní workshop
Filmový workshop
Praha z různých perspektiv
Korpusový workshop
Prezentace studentských prací
Filmový workshop

Časový harmonogram

Anotace

Divadelní workshop

Divadelní workshop pro začátečníky

Filmový workshop

Hudební workshop

Korpusový workshop

Praha z různých perspektiv

Prezentace studentských prací

Kam dále?

PROGRAM

Informace k výuce a doprovodnému kulturně společenskému programu.

ORGANIZACE A PLATBA

Ceny školného a ubytování, údaje k registraci a podrobnosti k platbě.

TERMÍNY

Důležitá data týkající se průběhu LŠSS a registrace.

PŘIHLÁŠKA

Formuláře pro přihlášení v on-line podobě nebo ke stažení.

UBYTOVÁNÍ

Podrobné informace k ubytování a stravování.

MAPA

Nejbližší okolí Filozofické fakulty a významné budovy.