Organizační tým

Představujeme tajemníky letní školy

Tajemnice 18 spolu

 

Svatava Škodová Ředitelka LŠSS

Oblasti zájmu:gramatika češtiny jako cizího jazyka, metodika češtiny jako cizího jazyka, testování cizích jazyků, akviziční korpusy

Kontakt: svatava.skodova@ff.cuni.cz

 

Jana Dolenská Zástupkyně ředitelky a tajemnice pro kulturní program

Oblasti zájmu: české dějiny 19.a 20.století, kulturní dějiny, výuka reálií

Kontakt: jana.dolenska@ff.cuni.cz

 

Darina Ivanovová Tajemnice pro práci s lektory

Oblasti zájmu: metodika češtiny jako cizího jazyka, výuka reálií, český design

Kontakt: darinaiv@centrum.cz

 

Vlastimila Mikátová

Tajemnice pro přijímací řízení,organizační a finanční záležitosti, pro ubytování a stravování účastníků

Oblasti zájmu: strážný anděl všech účastníků letní školy

Kontakt: vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz

 

Barbora Kukrechtová

Tajemnice pro volnočasové aktivity

Oblasti zájmu: česká literatura, kultura a politika, akviziční a národní korpusy, sport

Kontakt: barbora.kukrechtova@ff.cuni.cz