Organizační tým

Představujeme organizační tým letní školy

tajemnice

 

 

 

 

 

 

Svatava Škodová

Ředitelka LŠSS
Oblasti zájmu:gramatika češtiny jako cizího jazyka, metodika češtiny jako cizího jazyka, testování cizích jazyků, akviziční korpusy
Kontakt: svatava.skodova@ff.cuni.cz

Jana Dolenská

Zástupkyně ředitelky a tajemnice pro kulturní program
Oblasti zájmu: české dějiny 19.a 20.století, kulturní dějiny, výuka reálií
Kontakt: jana.dolenska@ff.cuni.cz

Barbora Baštová

Tajemnice pro práci s lektory
Oblasti zájmu: metodika češtiny jako cizího jazyka, česká literatura, kultura a politika, akviziční a národní korpusy, sport
Kontakt: barbora.bastova@ff.cuni.cz

Simona Zenčenková
Tajemnice pro přijímací řízení,organizační a finanční záležitosti, pro ubytování a stravování účastníků
Kontakt: simona.zencenkova@ff.cuni.cz

Vlastimila Mikátová
Tajemnice pro přijímací řízení,organizační a finanční záležitosti, pro ubytování a stravování účastníků
Oblasti zájmu: strážný anděl všech účastníků letní školy
Kontakt: vlastimila.mikatova@ff.cuni.cz

společné foto organizátoři