Během 65. ročníku LŠSS se uskutečnila mezinárodní konference Česko

Konference byla věnována problematice kontrastivního studia češtiny a jiných jazyků. Otevřela prostor pro setkávání badatelů, kteří působí v různých výzkumných oblastech propojených kontrastivním pohledem na jazyk, jeho osvojování, užívání a korpusové zpracování.

Více informací