Informace k přihlašování do aplikace Tripfon

Registrovat se v aplikaci Tripfon https://tripfon.ff.cuni.cz/ bude možné po oficiální Registraci na LŠSS.

Jak používat Tripfon najdete tady.

Na akce se můžete přihlašovat, až budete rozřazeni do kurzu. Každá jazyková úroveň má jiné akce.

Pro první týden se bude možné přihlásit od pondělí 25.7.2022 od 14:00, na základě pravidla „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.