Začátek LŠSS

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Slavnostní zahájení za účasti děkana FF UK se uskuteční v sobotu 24. 7. 2021 od 13.00 ve Velké aule FF UK, náměstí Jana Palacha 1/2, Praha 1.

Na sobotní a nedělní odpoledne a večer jsme připravili program, který vás seznámí s ostatními účastníky, lektory, fakultou a Prahou.

Podrobné informace i harmonogram najdete v pozvánce tady.