Jak bude vypadat LŠSS online?

LŠSS online bude kratší než klasická LŠSS, letos se bude konat od 24. 7. do 8. 8. 2021. Kromě synchronní a asynchronní výuky budete mít také fonetické konzultace a doprovodný program o Praze, české kultuře nebo reáliích. Bude určena pro úrovně A2 a A1 a není možné na ni využít stipendium MŠMT.