2017

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS LŠSS PRAHA 2017

 

 2. 8. 2017 Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. Přednáška v češtině
 4. 8. 2017 doc. Radek Skarnitzl, Ph.D. Phonetik des Tschechischen im Vergleich mit dem Deutschen
 4. 8. 2017 doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D. Introduction to the Czech Phonetics
4. 8. 2017 doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. Variantnost v současné české morfologii jmen: ANOTACE
 7. 8. 2017 doc. PhDr. Jiří Hošna, CSc. Habsburkové v literárně historické reflexi: ANOTACE
 9. 8. 2017 PhDr. Jitka Veroňková, Ph.D. Kapitoly z české fonetiky 
11. 8. 2017 doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D. Experiment: multimediální instalace a trikové efekty v českém filmu 
14. 8. 2017 doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.  Zlatokopky a stropy: Literatura žen a pro ženy po roce 1989
16. 8. 2017 PhDr. Petr Janeček, Ph.D. Od městských legend ke konspiračním teoriím: Český prozaický folklor na počátku 21. století
18. 8. 2017 PhDr. Václav Velčovský, Ph.D. Prague as Symbol
21. 8. 2017 Prof. Petr Mareš, CSc. Adaptace literárních děl v české kinematografii po roce 1945