Kulturní program

DOPROVODNÝ KULTURNÍ PROGRAM

Nedílnou součástí LŠSS je i doprovodný kulturně společenský program, který je organizován pro účastníky všech jazykových úrovní bez rozdílu.

V průběhu doprovodného programu jsou účastníkům s nízkou znalostí jazyka k dispozici tlumočníci (angličtina, francouzština, němčina, ruština).

Kulturní program je nabízen v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Účast na něm je dobrovolná.

Kulturní program zahrnuje

  • komentované prohlídky pamětihodností Prahy,
  • celodenní víkendové výlety do zajímavých míst České republiky,
  • odpolední víkendové výlety do zajímavých míst České republiky,
  • filmový klub,
  • hudební klub.

 

LŠSS výlety 3. týden

Kalendář 2019