Pro zájemce

Samoplátci

Pro přihlášení do programu je nutné odevzdat tyto dokumenty:

  • Vyplněná přihláška,
  • Kopie cestovního pasu (stránka s fotografií a osobními údaji),
  • Potvrzení o zaplacení nevratného registračního poplatku (3000 Kč) – více informací o platbě zde.

 

Dokumenty pošlete na adresu lsss.praha@ff.cuni.cz. Po odevzdání daných dokumentů obdržíte dopis o přijetí s podrobnými informacemi k aktuálnímu ročníku letní školy.

Přihlašovat se můžete nejpozději do 15. 6. 2020.

Školné musí být zaplaceno nejpozději do 30. 6. 2020.

Stipendisté MŠMT ČR

Přijímací řízení probíhá prostřednictvím zastupitelských úřadů a ministerstev školství obou zemí. Více informací zde.