Organizace a platba

Cena školného a ubytování

Účastníci LŠSS jsou ubytováni ve studentské koleji Kajetánka, Radimova 12, 169 00 Praha 6. Snídaně, obědy a večeře jsou podávány v menze koleje.

 • Interní účastníci uhradí za čtyřtýdenní kurz (včetně ubytování, stravování, víkendových exkurzí a kulturního programu) částku v korunách českých nebo ekvivalent v jakékoli měně, která v přepočtu odpovídá 37 500 Kč (16 500 Kč je školné + 18 000 ubytování a stravování + 3 000 Kč je nevratný registrační poplatek.
 • Externí účastníci, kteří si v Praze sami zajistí ubytování a stravování, zaplatí za externí účast na výuce (včetně víkendových exkurzí a kulturního programu)  částku v korunách českých nebo ekvivalent v jakékoli měně, která v přepočtu odpovídá 19 500 Kč (16 500 Kč je školné + 3 000 Kč je nevratný registrační poplatek).

Registrace

 • Zájemci o Letní školu 2018 pošlou vyplněnou přihlášku a zaplatí nevratný registrační poplatek 3 000  Kč nejpozději do 30. června 2018.
 • Po přijetí platby jim pošleme dopis o přijetí s podrobnými informacemi.
 • Konečný termín platby školného je 30. června 2018.

Platba

Údaje pro platební příkaz

 • jméno a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
 • jméno a adresa banky: Komerční banka, Celetná 567/30, 110 00 Praha 1
 • swift code: KOMBCZPP
 • číslo účtu: 35-85631011/0100
 • variabilní symbol (účel platby): 611000
 • IBAN FORMAT Komerční banka: CZ6001000000350085631011

Upozorňujeme na to, že cena 37 500 Kč nebo 19 500 Kč je stanovena bez bankovních poplatků, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a zahrňte je do transakce (kód OUR).

Vzhledem k výši bankovních poplatků při dvojím převodu finanční hotovosti (3 000 + 16 500 Kč nebo +34 500 Kč) nabízíme možnost zaplacení celé částky 19 500 Kč nebo 37 500 Kč (nebo ekvivalent v jakékoli měně) najednou nejpozději do 30. 6.

Školné je možné zaplatit v Komerční bance nebo v pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (místnost č. 123) v hotovosti nebo platebními kartami (Euro/Master Card, Visa Card…) po příjezdu.

Na kopii dokladu o zaplacení školného musí být čitelně uveden variabilní symbol 611000 a celé jméno účastníka kurzu (stačí doplnit rukou, jde jen o kopii). Toto je naprosto nezbytné pro identifikaci plátce, zvláště pak v případě, kdy za kurz platí rodiče, přátelé, zaměstnavatel, škola atd.

Důležité informace

O případný finanční příspěvek je třeba žádat pouze příslušné instituce ve vlastní zemi.

LŠSS se také účastní reciproční stipendisté Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR). Přijímací řízení probíhá prostřednictvím zastupitelských úřadů a ministerstev školství obou zemí. Dalšími účastníky LŠSS jsou stipendisté rektorátu Univerzity Karlovy a partnerských univerzit. Bližší informace zájemci získají na vysokých školách ve vlastní zemi.

Na zastupitelském úřadu ve vaší zemi se informujte o případné vízové povinnosti a podmínkách pro překročení hranic, které se pro jednotlivé státy liší. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.

Doporučujeme, abyste na celou dobu pobytu v České republice uzavřel(a) ve své zemi zdravotní pojištění na úhradu léčebných výloh.

Kam dále?

PROGRAM

Informace k výuce a doprovodnému kulturně společenskému programu.

ORGANIZACE A PLATBA

Ceny školného a ubytování, údaje k registraci a podrobnosti k platbě.

TERMÍNY

Důležitá data týkající se průběhu LŠSS a registrace.

PŘIHLÁŠKA

Formuláře pro přihlášení v on-line podobě nebo ke stažení.

UBYTOVÁNÍ

Podrobné informace k ubytování a stravování.

MAPA

Nejbližší okolí Filozofické fakulty a významné budovy.