Organizace a platba

ORGANIZACE LETNÍ ŠKOLY

Letní školy se účastní reciproční stipendisté českého Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT ČR), stipendisté rektorátu Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, popřípadě i jiných kulturních institucí a samoplátci.

Účastníci LŠSS jsou ubytováni ve studentské koleji. Snídaně a večeře jsou podávány v menze koleje.

Výuka probíhá v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v centru Prahy.

CENY, PLATBY a TERMÍNY

Plná cena LŠSS (čtyřtýdenní jazykový kurz, víkendové exkurze, kulturní program, ubytování, strava (snídaně, obědy a večeře)) je 37 500 Kč.


 

Nevratný registrační poplatek* Cena kurzu včetně doprovodného kulturního programu Cena ubytování ve studentské koleji a stravného
3 000 Kč 16 500 Kč 18 000 Kč

* platí se spolu s přihláškou

Interní účastníci hradí plnou cenu: čtyřtýdenní jazykový kurz, víkendové exkurze, kulturní program, ubytování, stravu, celkem 37 500 Kč.

Externí účastníci hradí výukový a doprovodný kulturní program, ubytování si zajišťují sami, celkem 19 500 Kč.

Platbu je možné uhradit v českých korunách nebo v jakékoli měně, která v přepočtu odpovídá  dané částce.

REGISTRACE

  • Zájemci o Letní školu pošlou vyplněnou přihlášku, kopii pasu a zaplatí nevratný registrační poplatek 3 000 Kč nejpozději do 15. června 2020.
  • Po přijetí platby obdrží dopis o přijetí s podrobnými informacemi. Dopis o přijetí zároveň slouží jako podklad při žádosti o udělení víza.
  • Konečný termín platby školného je 30. června 2020.

PLATBA                                                          

1) Bankovním převodem

Při převodu platby z cizí měny na Kč platí středový kurz Komerční banky pro daný den. Uvedenou částku je třeba po podání přihlášky poukázat na následující účet.

Údaje pro platební příkaz: 

jméno a adresa majitele účtu: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
jméno a adresa banky: Komerční banka, Celetná 567/30, 110 00 Praha l
swift code: KOMBCZPP
číslo účtu: 35-85631011/0100
variabilní symbol (účel platby): 611000
IBAN FORMAT CZ 6001000000350085631011

 

POZOR: Na dokladu o zaplacení musí být čitelně uveden variabilní symbol 611000 a celé jméno účastníka kurzu. To je naprosto nezbytné pro identifikaci  plátce, zvláště pak v případě, kdy za kurz platí rodiče, přátelé, zaměstnavatel, škola atd.

Upozorňujeme na to, že cena 37 500 Kč nebo 19 500 Kč je stanovena bez bankovních poplatků, proto se vždy v bance informujte o jejich výši a zahrňte je do transakce (kód OUR).

Vzhledem k výši bankovních poplatků při dvojím převodu finanční hotovosti (3 000 Kč + 16 500 Kč nebo + 34 500 Kč) nabízíme možnost zaplacení celé částky 19 500 Kč nebo 37 500 Kč nebo ekvivalent v jakékoli měně) najednou nejpozději do 15. 6. 2020.

 

2) On-line
registrační poplatek : https://online.ff.cuni.cz/?purpose=10561
kurzovné pro externí účastníky : https://online.ff.cuni.cz/?purpose=10563
kurzovné s ubytováním a jídlem pro interní účastníky : https://online.ff.cuni.cz/?purpose=10562
celková cena pro externí účastníky: https://online.ff.cuni.cz/?purpose=11002
celková cena pro interní účastníky: https://online.ff.cuni.cz/?purpose=11001

 

 

3) V hotovosti nebo kartou

Školné je možné zaplatit v  pokladně Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (místnost č. 123) v  hotovosti nebo platebními kartami (Euro/Master Card, Visa Card…) po příjezdu.