Fonetici

Pro účastníky Letní školy slovanských studií nabízíme odpolední kurz korektivní výslovnosti. Klademe důraz na osobní přístup a společně se studentem se snažíme nalézt cesty, které by vedly ke zlepšení výslovnosti, celkové srozumitelnosti a plynulosti projevu. Dáváme proto přednost individuálním cvičením, kdy se lektor věnuje pouze jednomu studentovi.

Čeká na vás výborná parta zkušených a zapálených lektorů, kteří se na kurzech podílejí formou přímé výuky či přípravou učebních materiálů. Mnozí z lektorů absolvovali obor fonetika či navštěvovali některé z kurzů, které zajišťuje Fonetický ústav.

Garantem kurzu korektivní výslovnosti je Fonetický ústav FF UK. https://fonetika.ff.cuni.cz/

Jitka Veroňková

Veroňková

Karolína Jakubše

Jakubše

Kateřina Matuštíková

Matuštíková

Gabriela Novotná

Novotná

Michaela Paldusová

Paldusová

Petra Poukarová

Poukarová

Klára Vaníčková

Vaníčková

Barbora Votýpková

foto_Votýpková