Dobrovolníci

Dobrovolníci na LŠSS

Dobrovolníci jsou studenti Univerzity Karlovy, kteří pro Letní školu slovanských studií pomáhají připravovat doprovodný program v rámci aktivit, které jsou pořádány odpoledne a o víkendech.  Jedná se např. o spoluúčast při drobných sportovních aktivitách, výletech, společném zpívání, deskových hrách, filmových představeních s následnou diskusí, ale i neorganizovaných vycházkách po Praze nebo kavárenských a hospůdkových diskuzích a dalších zatím netušených akcích.

Pro setkání s dobrovolníky jsou v programu vyhrazena odpoledne v pondělí a v pátek, je ale možné se s nimi domluvit i na jiný čas.

O aktuálních akcích se dozvíte na facebooku Letní školy a na nástěnkách při vstupu do budovy.

Cílem setkávání s dobrovolníky je vytvořit přirozené komunikační prostředí v češtině.