Důležité informace

 

Jak získat stipendium/finanční příspěvek na LŠSS

O finanční příspěvek můžete žádat pouze příslušné instituce ve vlastní zemi.

LŠSS se můžete účastnit jako

  • reciproční stipendista Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT ČR).
    Přijímací řízení probíhá prostřednictvím zastupitelských úřadů a ministerstev školství obou zemí.
    Nominace musí být na MŠMT doručeny vždy do konce března.
    Informace najdete zde: http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii-1
  • – stipendista rektorátu Univerzity Karlovy a partnerských univerzit.
    Bližší informace zájemci získají na vysokých školách ve vlastní zemi.

 

Vízum

Na zastupitelském úřadu ve vaší zemi se informujte o případné vízové povinnosti a podmínkách pro překročení hranic, které se pro jednotlivé státy liší.

 

Zdravotní pojištění

LŠSS neposkytuje zdravotní pojištění. Doporučujeme, abyste na celou dobu pobytu v České republice uzavřel(a) ve své zemi zdravotní pojištění na úhradu léčebných výloh.

Podrobné informace o LŠSS najdete na http://lsss.ff.cuni.cz  a na facebooku.