2018

PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS LŠSS PRAHA 2018

 

Středa 1.8. doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc. Předložky v současné češtině
Pátek 3.8. doc. Radek Skarnitzl, Ph.D.doc.PhDr. Jan Volín, Ph.D.

PhDr. Gabriela Novotná

Phonetik des Tschechischen im Vergleich mit dem DeutschenIntroduction to the Czech phonetics

Fonetika češtiny pro cizince aneb jak znít česky

Pondělí 6.8. Prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.  Lahváče a špitály. O jazyce současné české žurnalistiky
Středa 8. 8. Mgr. David Hubený, Ph.D. Vnitrostátní bezpečnostní složky meziválečného Československa
Pátek 10. 8. PhDr. Václav Velčovský, Ph.D.  Svatováclavská tradice
Pondělí 13. 8. PhDr. Jiří Hasil, Ph.D.  Od jazyka zemského k jazyku evropskému (vývoj českého jazyka v letech 1918 – 2018)
Středa 15. 8. Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Pátek 17.8. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.  Moderní český folklor mezi textem a kontextem
Pondělí 20. 8. Mgr. MgA. Tereza Czesany Dvořáková, Ph. D.  Česká kina včera a dnes
Středa 22. 8. doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Moderní ženy první republiky – politické strany, spolky, výstavy, noviny a časopisy.